FAQ dla Sponsorów

Ważne informacje dla Sponsorów, Partnerów, Wystawców

Ważne informacje dla Sponsorów, Partnerów, Wystawców

Miejsce

Centrum Konferencyjne Uniwersytetu SWPS
ul. Chodakowska 19/31, Warszawa
(główne wejście od ul. Chodakowskiej oraz tylne od ul. Gocławskiej)

Na miejscu znajdą Państwo parking płatny (7 zł za 10 godzin), na który wjazd znajduje się od ulicy Chodakowskiej.

E-Pakiet uczestnika

Niezmiennie od lat ograniczamy wkłady do pakietów dla uczestników w formie papierowej. Jeżeli chcą Państwo udostępnić swoją ofertę, katalogi lub inne materiały w formie PDF czy wideo – proszę o ich przesłanie mailem do czwartku 4 maja do godziny 16.00. Zostaną umieszczone na stronie internetowej, do której prowadzić będzie QR kod na identyfikatorach uczestników. Link do materiałów znajdzie się również w przesłanym do uczestniku mailingu pokonferencyjnym.

Materiały dostarczone 4 maja po godz. 16.00 mogą zostać nieuwzględnione w e-pakietach dla uczestników.

Przygotowanie stoiska i organizacja na miejscu

W tej chwili nie posiadamy jeszcze informacji o możliwości przygotowania stoisk w dniu poprzedzającym konferencję.

Na Państwa stoiskach będą czekały pakiety z identyfikatorami oraz programem.

Prosimy o zabranie wszystkich rzeczy zaraz po zakończeniu Kongresu.

Przestrzeń wystawiennicza

Informacja o dokładnym rozstawieniu stoisk zostanie zaktualizowana pod koniec kwietnia.

Przestrzeń wystawienniczą stanowi sala S305, która znajduje się pomiędzy salami wykładowymi. Przerwy kawowe będą również odbywać się w tej sali.

Potrzebne informacje

Prosimy o przesłanie (na adres aleksandra.olewinska@pase.pl) do 30 kwietnia:

  • liczby osób obecnych na Państwa stoisku.

Sesje partnerów

Szablon PowerPoint do wykorzystania w prezentacjach Państwa ekspertów pobrać można tu -> POBIERZ SZABLON.

Jeśli chcą Państwo, aby gotowa prezentacja czekała wgrana na komputerze w odpowiedniej sali, prosimy o jej przesłanie na adres aleksandra.olewinska@pase.pl, najpóźniej do 4 maja.

Każda sala ma przydzielonego opiekuna, którego zadaniem jest służenie pomocą organizacyjną i techniczną. Osoba ta będzie też czuwać nad punktualnym rozpoczęciem i zakończeniem sesji, wskazując Prelegentowi za pomocą tzw. “minutek”, ile czasu zostało do końca prezentacji.

Osoby rozpoczynające sesję zaraz po otwarciu konferencji proszone są o wcześniejsze przejście do sal w celu wgrania swoich prezentacji i sprawdzenia czy wszystko działa. We wszystkich salach znajdują się komputery, rzutniki oraz głośniki.

Prosimy o przyniesienie ze sobą prezentacji na pendrive.

Prelegentów reprezentujących Państwa firmy prosimy o rejestrację przy stoisku PASE.

Pytania do konkursu Kahoot!

Na zakończenie każdego dnia Kongresu planujemy zorganizowanie dla uczestników konkursowego Kahoot’a, w którym do wygrania będą wejściówki na nasze przyszłe wydarzenia.

Aby zachęcić uczestników do odwiedzenia Państwa stoisk, prosimy o przesłanie pytania (niezbyt szczegółowego, raczej krótkiego) oraz trzech odpowiedzi (z zaznaczeniem która z nich jest prawidłowa) na adres email: aleksandra.olewinska@pase.pl do 4 maja.

Jeśli zdecydują się Państwo na wysłanie pytania, mamy prośbę o informowanie o poprawnej odpowiedzi odwiedzających stoisko – np. w formie wydrukowanej informacji.

Lunch

Nie zapewniamy lunchu dla uczestników Kongresu ani wystawców. Na terenie miejsca konferencji działają bufety oraz lokale gastronomiczne w których indywidualnie można zjeść ciepły obiad.

Program i sale

Program konferencji opublikowany zostanie pod koniec marca. Potwierdzamy obecnie ostatnich mówców.

Sesje odbywać się będą na drugim (tylko w sobotę) oraz trzecim piętrze.

Sale, w których odbywać będą się sesje:

  • S201 – aula (256 os.) – tylko w sobotę
  • S302 (90 os.)
  • S303 (220 os.) – tylko w niedzielę
  • S309 (50 os.)
  • S310 (50 os.)

W nawiasach podano pojemność sal.

Przestrzeń wystawienniczą stanowi sala S305.

Do kongresu pozostało...

2023/05/06 09:30:00