Anglistka, rusycystka, absolwentka Akademii Metodyka PASE. Wieloletni metodyk w szkole językowej w Radomiu. W zawodzie nauczyciela  od 1981 roku. Nauczyciel pasjonat. Od wielu lat pomaga uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi...