Zaczynała pracę z nauczaniem języka angielskiego ponad 25 lat temu w szkole podstawowej, później w liceum, jako nauczyciel, mentor studentów, egzaminator; następnie jako dyrektor dydaktyczny szkoły językowej i autor podręczników. Dziś pracuje jako...