Doktor nauk społecznych. Wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego. W swojej pracy  badawczej zajmuje się kształceniem nauczycieli języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej, nauczaniem języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym, metodyką nauczania języka angielskiego oraz badaniem jakości...