Menedżer Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Cambridge PL 214 City College w Radomiu od lat dziesięciu jak również czynny nauczyciel pasjonat języka angielskiego od 1995 roku. W dużej mierze pracuje na własnych...