Psycholożka i anglistka, od wielu lat związana z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Zajmuje się wspomaganiem nauczycieli i koordynuje projekty współpracy międzynarodowej. Jej zawodowe zainteresowania skupiają się zarówno na...