Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, lektorka, metodyczka, a następnie dyrektor zarządzająca i metodyczna w sieci szkół językowych CLAN na Górnym Śląsku, rocznie miała pod opieką kilkudziesięciu lektorów i kilkuset klientów. Jest współautorką...