Psycholożka i anglistka, od wielu lat związana z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Zajmuje się wspomaganiem nauczycieli i koordynuje projekty współpracy międzynarodowej. Jej zawodowe zainteresowania skupiają się zarówno na...

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i University of Essex. Stypendysta Fundacji Sorosa i Fundacji Batorego. Wykładowca (1992 – 1999), adiunkt (2000 – 2011), dyrektor ds. praktycznej nauki języka angielskiego i CLIL (2010-2011)...

Specjalistka w zakresie glottodydaktyki, także w obszarze nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, romanistka. Kieruje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów. Zainteresowania badawcze:...

Prezes Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE. W latach 2011-2016 redaktor naczelna czasopisma „Języki Obce w Szkole”. W latach 2009-2016 koordynator programu KE European Language Label....