Anna Rattenbury jest nauczycielem i metodykiem z 26-letnim stażem i doświadczeniem w pracy w Polsce i w Chinach. Jest autorką programu MUSICAL BABIES , który powstał w 2003 roku i...

Superbelferka, laureatka konkursu dla nauczycieli języka angielskiego - Pearson ELT Teacher Award 2017, autorka publikacji i warsztatów dla nauczycieli, m.in. w projektach: "Lekcja: Enter" i "Korki TV". Trenerka w programie...

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego Dyplom z wyróżnieniem. Laureat drugiej nagrody w konkursie „Przeglądu Prawa Handlowego” na najlepszą pracę magisterską. Obecnie doktorant studiów doktoranckich Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także...

Menedżer Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Cambridge PL 214 City College w Radomiu od lat dziesięciu jak również czynny nauczyciel pasjonat języka angielskiego od 1995 roku. W dużej mierze pracuje na własnych...

Jestem trenerem biznesu, coachem rozwoju osobistego, trenerem kompetencji edukacyjnych, trenerem kompetencji miękkich, specjalistą ds zarządzania zasobami ludzkimi, menadżerem, dyrektorem zarządzający, project managerem. Specjalizuję się w metodach opartych na potencjale uczącego...

Nauczyciel języka angielskiego i historii w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Tarnobrzegu. Trener Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu oraz lider Nauczycielskiego Ośrodka Edukacyjnego. Ekspert European SchoolNet prowadzący szkolenia...

Od prawie 20 lat jako trener pomagam nauczycielom zyskiwać większą pewność siebie i satysfakcję z nauczania, pokazując jak prowadzić efektowne i skuteczne zajęcia przy niskim nakładzie pracy. Przez ostatnich kilka...

A consultant for various language teaching schools, Ron has over 25 years of experience in the world of ELT as a teacher, ELT content writer, corporate trainer, teacher trainer and...

Katarzyna Paśnicka ma ponad siedem lat doświadczenia w sprzedaży na rynku polskim i zagranicznym. Do zespołu LangLion dołączyła w 2022 roku, zajmuje się przede wszystkim sprzedażą LangLion na rynki zagraniczne....