prof. Maciej Błaszak

prof. Maciej Błaszak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

BIOS

Kognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Uniwersytetu w Kilonii (Niemcy), Uniwersytetu w Edynburgu (Szkocja) i Uniwersytetu Berkeley (USA). Zainteresowania badawcze dotyczą epigenezy umysłu, czyli możliwości kształtowania mózgu człowieka pod wpływem bodźców środowiskowych. Zajmuje się psychologią uniwersalnego projektowania (universal design), neurodydaktyką i problematyką brainfitness. Autor trzech monografii naukowych i kilkudziesięciu artykułów. Prowadzi działalność szkoleniowo-doradczą. Współautor bloga: designforall.pl.

ABSTRACT

Mózg efektowny, mózg efektywny – czyli dwa oblicza ucznia

Efektowność poznania dotyczy ultraspołecznego charakteru ludzkiej inteligencji. Mózg nie służy do myślenia, tylko do zapewnienia człowiekowi sukcesu życiowego. Efektywność poznania to praca mózgu „na wiele etatów” przy bardzo ograniczonym budżecie energetycznym. Obydwie kluczowe cechy poznania mają liczne i ważne konsekwencje dla reguł pracy umysłu ucznia (nie poszukuje prawdy, lecz próbuje zbudować światopogląd; nie optymalizuje, lecz podejmuje decyzje wystarczająco dobre, itd.) wyjaśniające mocne i słabe strony jego szkolnej aktywności. Wykład zaprezentuje i wyjaśni przykłady aktywności mózgu ucznia, będące punktem wyjścia do planowanej dyskusji panelowej.