Kamila Galarda

Kamila Galarda

Twój StartUp

BIOS

Kamila Galarda Dyrektor Sprzedaży, od 8 lat związana z Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości. W Fundacji odpowiada za:

  • Koordynację pracy oraz doradztwo dla Beneficjentów działu startup 5,
  • weryfikację rozliczeń podatkowych Beneficjentów (ściąganie zaliczek na VAT, rozliczanie zaliczek na PIT);
  • weryfikację rozliczeń kadrowych Beneficjentów;
  • audyt kont;
  • pozyskiwanie klientów dla Fundacji,
  • monitorowanie pracy zespołu wsparcia sprzedaży ,
  • prowadzenie procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na rożne stanowiska.

ABSTRACT

Twój StartUp jako forma samozatrudnienia dla lektorów