dr Anna Grabowska

dr Anna Grabowska

Holistic Think Tank

BIOS

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa. Obecnie Educational Program Manger w Holistic Think Tank. Członkini Rady Doradczej programu English Teaching PAFW. W latach 2018-2021 prezes Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE. Redaktor naczelna czasopisma Języki Obce w Szkole do 2017 roku. Kierownik Polskiego Biura Europejskiej Sieci Informacji o Edukacji w latach 2014-2017. Tłumaczka sekcji polskiej Rady Unii Europejskiej w latach 2004-2005. Koordynator programu European Language Label KE od 2008 do 2017 r. Nauczyciel akademicki z zakresu translatoryki. Absolwentka European Masters in Conference Interpreting oraz Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy ILS UW. Autorka i redaktorka wielu artykułów i publikacji z zakresu edukacji, nauki języków obcych i doskonalenia nauczycieli.

ABSTRACT

Dialog to więcej niż słowa, czyli, jak trudności zamienić w drogowskaz

Kształcenie młodych ludzi jako członków nowoczesnego społeczeństwa, w którym szanowana jest godność każdego człowieka bez wyjątku, to jedno z najważniejszych wyzwań współczesności. Prowadzenie dialogu, opartego na wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu różnic, z rodzicami, dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym a przede wszystkim z uczniami, stanowi kluczową kompetencją przygotowującą do życia, nauki i pracy w coraz bardziej złożonym świecie. Dialog pozwala pokonać trudności i ułatwia osiągnięcie wspólnych celów. Co zrobić, by dialog stał się stylem życia, nauczania i współpracy? Jak wykorzystać zasady prowadzenia dialogu w praktyce? Jak aktywnie słuchać, by zrozumieć racje drugiej strony? Jak nieporozumienia zamienić w komunikacyjny sukces? Podczas warsztatów uczestnicy poznają metody prowadzenia dialogu, mapowania konfliktów oraz dochodzenia do wspólnych rozwiązań. Bo „dialog to coś więcej niż słowa, to metodologia i styl życia”.

Dlaczego najciekawsze rzeczy dzieją się poza szkołą?
Pokaz i dyskusja wokół filmu pt.: „The Good Day”

Holistic Think Tank przeprowadził w 2022 roku, w 10 krajach światach, badania dotyczące edukacji
w szkołach podstawowych. W ich efekcie powstał film pt. „The Good Day”, który pokazuje wyzwania, przed jakimi stoi edukacja szkolna niezależnie, czy jest ona prowadzona w prywatnej, amerykańskiej szkole, czy w kenijskiej podstawówce, w której nie ma nie tylko komputerów, ale również okien i drzwi.

Główny problem współczesnych szkół to anachroniczny system nauczania niepowiązanych ze sobą przedmiotów oraz wymagań dotyczących powtarzania i zapamiętywania reguł i wiedzy nieprzydatnych do rozwiązywania coraz bardziej złożonych zagadnień współczesności i przyszłości. Pandemia, migracje, zmiany klimatyczne wymagają interdyscyplinarnego myślenia, planowania i działania. Najwyższy czas by, obowiązująca przez stulecia w edukacji zasada ”one size fits All” odeszła już do lamusa i została zastąpiona holistycznym podejściem do kształcenia młodego pokolenia.

Dlatego też, jeśli:

  • chcesz, by szkoła stała się ulubionym miejscem uczniów?
  • zastanawiasz się, jakie stosować metody kształcenia, by przygotować siebie i swoich podopiecznych do funkcjonowania z zmieniającym się świecie?
  • twoim celem jest zapewnić wysokiej jakości edukację wszystkim Twoim uczniom, bez wyjątku?
  • chcesz przywrócić edukacji jej podstawowy humanistyczny wymiar?

przyjdź na pokaz zrealizowanego przez HTT filmu pt. „The Good Day” i razem z nami znajdź rozwiązania, bo przecież:  THE OBSTACLE IS THE WAY!!!