dr Anna Grabowska

dr Anna Grabowska

BIOS

Prezes Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE. W latach 2011-2016 redaktor naczelna czasopisma „Języki Obce w Szkole”. W latach 2009-2016 koordynator programu KE European Language Label. Do 2016 kierownik Polskiego Biura Europejskiej Sieci Informacji o Edukacji – Eurydice. Tłumacz sekcji polskiej Rady Unii Europejskiej w Brukseli w latach  2004-2005.  Absolwentka European Masters in Conference Interpreting ILS UW i Westminster University oraz Interdyscyplinarnych Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy Prawnych, Ekonomicznych i Sądowych w ILSUW. Członek grupy doradczej programu English Teaching PAFW. Członek jury Konkursu „Najlepszy nauczyciel języka angielskiego” OUP i  BAS. Redaktor merytoryczny i prowadzący wielu publikacji polskich i międzynarodowych oraz autorka artykułów z zakresu kompetencji i doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych.

ABSTRACT

Promowanie różnorodności interkulturowej na lekcji języka obcego

Nauczanie języków obcych to nie tylko rozwój kompetencji językowych, ale również przygotowanie uczniów do funkcjonowania w coraz bardziej zglobalizowanej i różnorodnej rzeczywistości. W świecie, w którym lokalność nie oznacza już nauki i pracy w homogenicznym kulturowo i językowo środowisku. Obecny kryzys migracyjny wywołany wojną na Ukrainie stawia wszystkich nauczycieli przed wyzwaniem pracy z uczniem cudzoziemskim, nie znającym języka polskiego, uczącym się wcześniej według inne podstawy programowej, reprezentującym inną kulturę i postawy w klasie szkolnej. Uczniem, dla którego polska szkoła może być docelową ścieżką edukacyjną, albo jedynie tymczasowym doświadczeniem. Jak przygotować siebie i uczniów na przyjęcie ukraińskich dzieci? Jak poradzić sobie z wyzwaniem pracy w wielokulturowym środowisku? Jak wykształcić w sobie i uczniach wrażliwość interkulturową?  Aby móc sprostać tym wyzwaniom, nauczyciele powinni być nie tylko przekonani o słuszności wprowadzania treści interkulturowych do kształcenia przedmiotowego, ale sami powinni posiadać bardzo dobrze rozwinięte kompetencje interkulturowe. Pomóc im może znajomość zasad treningu interkulturowego oraz prostych ćwiczeń, które zarówno rozwiną kompetencje językowe jak i interkulturowe uczniów.