Radek Krzyżanowski

Radek Krzyżanowski

Oxford University Press

BIOS

Nauczyciel i teacher trainer od ponad 15 lat. Specjalizuje się w prowadzeniu kursów Business English, ale fascynuje się również tematyką związaną z przyswajaniem języka obcego oraz szeroko pojętą glottodydaktyką. Studiował na kilku uczelniach m.in. London Guildhall University, University of Bristol, Graduate School of International Business of the Ecole Nationale des Ponts et Chaussées w Paryżu, Uniwersytecie Opolskim oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał natomiast pracując jako wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu-Zdroju oraz współpracując z Oxford University Press dla którego przeprowadził liczne wykłady i warsztaty. Ponadto od wielu już lat prowadzi zajęcia w szkole językowej, dzięki czemu ma możliwość współpracy z uczniami z niemal wszystkich grup wiekowych. To pozwala mu na zdobywanie nowych doświadczeń i nieustanne doskonalenie warsztatu pracy lektora.

ABSTRACT

Digital Evolution – Reading Revolution!

This session is all about questions and answers. Let’s start with the questions. Do you think your students read a lot? Books in English? For pleasure? Do you subscribe to the view that they need to if they want to become fluent English speakers (and readers)? Do you believe it’s possible in the digital world to encourage them to do it? If you’d like to hear the answers, join us. Join the reading revolution – a smart way to bring your students to the world of books. The world that feels like home.