Ola Marchwian

Aleksandra Marchwian

National Geographic Learning

BIOS

Metodyk National Geographic Learning Polska, autorka bloga i podcastu Metodyka Języka. Jako Trenerka Nauczycieli i lektorów prowadzi szkolenia i webinary oraz wspiera właścicieli małych szkół językowych w rozwijaniu ich biznesu w ramach Klubu Małych Szkół Językowych. Jest autorką programów nauczania, materiałów edukacyjnych oraz scenariuszy warsztatów i obozów językowych. Fanka uczenia w ruchu i recyklingu materiałów edukacyjnych.

ABSTRACT

Nauczanie zorientowane na mocne strony. Jak różne sposoby przetwarzania informacji wpływają na przyswajanie języka?

Każdy człowiek w różny sposób przyswaja, porządkuje i prezentuje informacje. Nauczyciele i lektorzy zazwyczaj mają świadomość, że grupa, którą uczą,  składa się z jednostek o różnorodnych preferencjach i potrzebach, jednak zazwyczaj zwracają niewielką uwagę na własny styl przetwarzania informacji oraz jego dopasowanie do uczniów.

Znajomość swojego sposobu przetwarzania informacji, a co za tym idzie, mocnych stron, pozwala na zmianę perspektywy i lepsze dostosowanie sposobu pracy do różnych potrzeb uczniów. Jak zdobyć i wykorzystać wiedzę o mocnych stronach uczniów (i swoich)? Jak projektować zadania, które otoczą troską szereg ich potrzeb, a przy tym będą rozwijać językowo? Wszystko w Twoich rękach!

Bringing classroom to live. Podręcznik po aktywnej stronie mocy.

Podręcznik realizujemy w szkolnej ławce, prawda? Absolutnie nie! Czas zerwać z mitem, że do realizacji materiału zawartego w podręczniku należy w pozycji siedzącej, przy stole, realizować zadanie po zadaniu.

Niemal każdą aktywność i każde zadanie można przenieść z kart podręcznika na dywan, tablicę, ścianę czy… ubranie uczniów. Aktywne i otwarte podejście do książki pozwoli z jednej strony aktywować kreatywność uczniów i ich radość z nauki języka, z drugiej dostarczy różnorodnych bodźców, które docierać będą do umysłu różnymi kanałami, przyczyniając się tym samym do lepszego przyswajania języka. A mózg to lubi!

Ożywmy więc nasze podręczniki, proponując uczniom realizację zadań w ruchu, dodając do nich proste gadżety, zamieniając je w gry i turnieje czy przenosząc je na przylepne paski, które… ale to już dłuższa historia, do zobaczenia na warsztacie!