prof. Małgorzata Pamuła-Behrens

prof. Małgorzata Pamuła-Behrens

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

BIOS

Specjalistka w zakresie glottodydaktyki, także w obszarze nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, romanistka. Kieruje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów. Zainteresowania badawcze: dwujęzyczność, nauczanie języków obcych i drugich dzieci, edukacja dzieci migrantów i uchodźców, nauczanie i uczenie języka edukacji szkolnej, doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych i nauczanie zdalne.

Koordynatorka projektu polskich wersji Europejskiego portfolio językowego dla dzieci w wieku przedszkolnymi i wczesnoszkolnym, współautorka Metody JES-PL oraz materiałów dla uczniów z doświadczeniem migracji „W polskiej szkole”, programu nauczania do języka polskiego jako drugiego dla oddziałów przygotowawczych.

Liderka międzynarodowego projektu dotyczącego funkcjonalnego, zdalnego nauczania języka polskiego Polski Online, współtwórczyni platformy do nauki języka polskiego jako obcego polski.info, współautorka projektu INNA SZKOŁA – Małopolski model wsparcia nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji. Autorka wielu publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz osób zarządzających oświatą.

ABSTRACT

Różnorodność w edukacji – jak uczniowie i uczennice z doświadczeniem migracji i uchodźctwa mogą zmienić edukację

Chcielibyśmy, aby przesiedlone dzieci, mające duże poczucie niepewności co do przyszłości, których edukacja została zakłócona przez wojny, konflikty wewnętrzne, zmiany klimatyczne mogły mimo wszystko się uczyć.  Szkoła jest często pierwszym miejscem, które odkrywają w nowym świecie. Uczą się w niej nie tylko nowego języka, matematyki, biologii, muzyki, ale także tego jak  żyć.  Nauczyciele i nauczycielki stają się  pierwszymi przewodnikami i przewodniczkami po  nowym świecie, a często także opiekunami i opiekunkami w rezyliencji. Mają także ogromną odpowiedzialność za budowanie mostów, nowych relacji ponad tym, co początkowo mogło być postrzegane jako znaczące różnice językowe i kulturowe.

Aktualna sytuacja szkolna jest nowa dla wszystkich: dla uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji i uchodźctwa, dla  polskich uczniów i uczennic  a także dla nauczycieli i nauczycielek. Aby sprostać nowym zadaniom potrzebne jest  wsparcie oraz solidne zasoby  i o nich będzie mowa na spotkaniu.