Anna Pfejfer-Buczek

Anna Pfejfer-Buczek

Transition Group

BIOS

Partner Zarządzający Transition Group. Konsultant ds. psychoedukacji w organizacjach, certyfikowany konsultant kryzysowy. Anna posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe, dzielone pomiędzy biznes i konsulting. Była m.in. menedżerem w działach sprzedażowych i dyrektorem marketingu w międzynarodowej firmie farmaceutycznej.

Jest absolwentką medycyny, MBA oraz brytyjskiego programu certyfikacyjnego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (CPP), realizowanego przez Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD). Licencjonowany użytkownik narzędzi psychometrycznych, w tym MTQ 48 (pomiar odporności psychicznej). Posiada certyfikat Praktyk Wellbeing, wydany przez Wellbeing Institute. Ukończyła studia Pozytywna organizacja – dobrostan (well-being) i zdrowie w miejscu pracy, na Akademii Leona Koźmińskiego.

Zainteresowania zawodowe Anny dotyczą wpływu dobrostanu psychicznego i odporności psychicznej na funkcjonowanie pracownika w organizacji.

ABSTRACT

Stres menedżera i pracownika

O czym będziemy mówić?

  • Stresory w biznesie z perspektywy dzisiejszej rzeczywistości
  • Jakie strategie zarządzania stresem zastosować, aby ochronić siebie
  • Prewencja stresu w zespole