dr Grzegorz Śpiewak

Macmillan Education

BIOS

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i University of Essex. Stypendysta Fundacji Sorosa i Fundacji Batorego. Wykładowca (1992 – 1999), adiunkt (2000 – 2011), dyrektor ds. praktycznej nauki języka angielskiego i CLIL (2010-2011) w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 do 2015 wykładowca w programie on-line MATESOL w nowojorskiej uczelni the New School.

Konsultant ds. projektów akademickich i naczelny doradca metodyczny wydawnictwa Macmillan Education na Europę Centralną i Wschodnią. Trener, doradca ds. metodyki nauczania, autor i recenzent materiałów dydaktycznych i akademickich, popularyzator nauczania języków obcych. Były prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland, obecnie członek jego komitetu honorowego. Laureat European Language Label 2012 za projekt „Angielski dla rodziców” (deDOMO Education) oraz European Language Label 2016 za projekt „YOUNGSTER” (Macmillan/ EFRWP). Nominowany do ELTON 2016 – British Council Local Innovation Award za projekt „Teacher Trainer Academy” (DOS-ELTea).

ABSTRACT

How to make sense of global skills behind YOUR teenage classroom doors

Global skills, also known as 21st century skills, have been all the rage in recent years, not least because of the widely quoted UN Sustainable Development Goals. Attractive as they sound, they may also feel rather far-fetched and difficult to make sense of in a typical teenage classroom. In this session, I’ll demonstrate how to work with a selection of these on a local, classroom scale, using a range of tried-and-tested, engaging activities and modern teaching materials for your teens, including the new Gateway to the World course series.