Joanna Szymczyk

Joanna Szymczyk

Early Stage

BIOS

Na co dzień pracuje nad strategią widoczności i użyteczności witryn internetowych, tworząc unikalnie dopasowany content marketing. Mimo zamiłowania do pisania analiza to jej druga pasja, z której zrodził się m.in. współudział przy tworzeniu Poradnia Wsparcia Sprzedaży. Marketing jak sama mówi, jest dla niej polem do wyzwolenia kreatywności.

ABSTRACT

30 lat na rynku, czyli jak tworzyć strategię marketingową, która nie porasta mchem

Sesja ma na celu przekazać obecnym na niej uczestnikom wiedzę, na temat tworzenia długofalowej i skutecznej strategii marketingowej dla szkół językowych.

W trakcie prezentacji zostaną poruszone takie aspekty jak:

1. Rodzaj strategii, czyli kampania szyta na miarę. Znajdź swój wyróżnik.
2. Filary dobrze zaplanowanych, długofalowych działań marketingowych.
3. Zarządzanie wizerunkiem firmy
4. Ważne aspekty dla naturalnego rozwoju biznesu