Ewa Szymkowiak

BIOS

Absolwentka kilku uczelni w tym Akademii Sztuk Pięknych, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Nauczycielka z wieloletnim stażem pracy, specjalizująca się w nauczaniu j. angielskiego w szkole podstawowej. Finalistka prestiżowego konkursu, Nauczyciel Języka Angielskiego Roku 2019 – BAS English Teacher of the year Award 2019 British Alumni.

ABSTRACT

Rozwijanie komunikacji językowej poprzez wykorzystywanie elementów teatralnych

Podczas sesji omówimy sobie w jaki sposób możemy wprowadzić elementy teatralne na lekcjach języka angielskiego, które pozwolą nam udoskonalać komunikację językową, doskonalić sprawności językowe czy też rozwijać osobowość ucznia, a także pokonać zahamowania w mówieniu. Zastanowimy się w jaki sposób zaplanować i przedstawić inscenizację.