Hanna Wąż

Hanna Wąż

BIOS

Zaczynała pracę z nauczaniem języka angielskiego ponad 25 lat temu w szkole podstawowej, później w liceum, jako nauczyciel, mentor studentów, egzaminator; następnie jako dyrektor dydaktyczny szkoły językowej i autor podręczników. Dziś pracuje jako konsultant oświatowy, trener edukacji, trener biznesucoachSpecjalizuje się w komunikacji oraz komunikacji międzykulturowej, komunikacji włączającej, w duchu diversity & inclusion 

ABSTRACT

Nie zgadzamy się ze sobą? Tym lepiej!

To niezbyt popularny pogląd, bo jak pokazują badania, wolimy pracować wśród podobnych sobie. Jednak – co ciekawe – te same badania pokazują, że różnorodność poglądów, sposobów rozwiązywania problemów, sposobów uczenia się, patrzenia na świat, myślenia, poziomu wiedzy, czy każda inna, przynosi całej grupie lepsze efekty pracyPodczas tego spotkania dowiecie się jak budować komunikację w zespole różnorodnym, a także z klientem indywidualnym; w klasie, grupie w szkole językowej czy z klientem biznesowym. Poznacie trzy metody działania, aby budować atmosferę współpracy i wzajemnej motywacji w nawet najbardziej zróżnicowanej grupie, ponad przeszkodami, albo wręcz wykorzystując je na korzyść efektów w nauczaniuNarzędzia są dostosowane do wszystkich grup wiekowych.