Małgorzata Zasuńska

Małgorzata Zasuńska

BIOS

Psycholożka i anglistka, od wielu lat związana z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Zajmuje się wspomaganiem nauczycieli i koordynuje projekty współpracy międzynarodowej. Jej zawodowe zainteresowania skupiają się zarówno na edukacji językowej jak i na takich zagadnieniach jak edukacja migrantów i reemigrantów, prewencja radykalizacji oraz doskonalenie kompetencji miękkich. Współautorka i redaktorka publikacji na temat edukacji cudzoziemców i reemigrantów oraz radykalizacji. Absolwentka programu Teaching English to Young Learners w University of Maryland, UMBC oraz International Visitor Leadership Program (United States Department of State Bureau of Educational and Cultural Affairs). Superwizorka programu Good Behavior Game American Institutes for Research. Trenerka ART (Aggression Replacement Training). Jest członkiem Grupy Doradczej Programu English Teaching Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.