Biogram

Ekspert w ogólnopolskim programie doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego DELFORT; Konsultant ds. języków obcych w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie, Koordynator Międzywydziałowego Zespołu ds. Języków Obcych
w MSCDN; Koordynator Regionalnego Punktu Informacyjnego Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności działającego w MSCDN, Koordynator projektu współpracy międzynarodowej Erasmus + w sektorze Edukacja szkolna, Akcja 2; od 2024 r.  w Zarządzie PSNJN Oddział w Warszawie.


Nauczanie języka niemieckiego z Goethe-Institut

Zapraszam na inspirujące spotkanie, które wzbogaci Waszą praktykę dydaktyczną i odkryje nowe możliwości w nauczaniu języka niemieckiego. Podczas prezentacji skupimy się na bogatej ofercie Goethe-Institut oraz sposobach wykorzystania wybranych materiałów i projektów w klasie. Porozmawiamy, jak skutecznie korzystać z zasobów, aby lekcje języka niemieckiego były jeszcze bardziej inspirujące i efektywne, a uczniowie z pasją odkrywali niemiecki język i kulturę. Przedstawimy też wybrane programy i projekty wsparcia dla nauczycieli.

Biogram

Prezeska Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Nauczycielka dyplomowana z 27-letnim doświadczeniem zawodowym będąca przede wszystkim praktykiem, pracuje w zawodzie zarówno w szkole podstawowej jak i liceum oraz prowadzi  lektoraty na jednej z łódzkich uczelni wyższych. Długoletnia egzaminatorka maturalna, pomysłodawczyni, autorka i główna koordynatorka ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży szkół ponadpodstawowych "Turbolandeskunde". Ekspertka wydawnictwa PWN, multiplikatorka programu DeutschPlus w Goethe Institut, organizatorka polsko-niemieckich wymian, wycieczek oraz projektów językowych, od pół roku uczestniczy w szkoleniu DACH dla mutiplikatorów DaF.


Landeskunde, Turbolandeskunde oder diskursive Landeskunde?

Was man unter Landeskunde versteht, hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt und wird kontrovers diskutiert. Die Rolle der Landeskunde im Deutschunterricht soll das Thema unseres Treffens sein.

Ist der Wettbewerb Turbolandeskunde immer noch in oder soll diskursive Landeskunde an Bedeutung gewinnen? Sollten wir unseren Lernenden weiter Fakten und Informationen vermitteln oder uns als Lehrkräfte auf die Kommunikation konzentrieren? Was bedeutet der interkulturelle und kulturwissenschaftliche Ansatz im landeskundlichen Unterricht? Wie erstellt man diskursive Übungen?

Auf die oben genannten Fragen möchte ich mit meinen Zuhörern nach Antworten suchen und mit Hilfe von verschiedenen Beispielen Landeskunde leichter und beliebter machen 🙂

Biogram

Steffen Möller, urodzony w 1969 r., dorastał w Wuppertalu, studiował w Berlinie filozofię i teologię, a do Polski wyemigrował w 1994 r. Przez osiem lat uczył w liceum i był wykładowcą języka niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim, zanim zaczął robić kabaret. W 2002 roku zdobył II nagrodę na ogólnopolskim konkursie kabaretowym PAKA w Krakowie. W 2002 roku dostał rolę w najpopularniejszym polskim serialu „M jak Miłość” i przez pięć lat grał niemieckiego rolnika uprawiającego ziemniaki, który miał pecha w miłości. W tym samym czasie wystąpił programie telewizyjnym „Europa da sie lubić”.

W 2005 roku był gospodarzem polskiej wersji programu „Wetten,dass” i został odznaczony przez niemieckiego ambasadora Federalnym Krzyżem Zasługi.

Jego książka „Viva Polonia – jako niemiecki gastarbeiter w Polsce” ukazała się w 2008 roku w Niemczech i przez prawie rok znajdowała się na liście bestsellerów magazynu Spiegel. Potem ukazały się kolejne książki, m.in. „Wyprawa do Polaków”, opowiadająca o pociągu z Berlina do Warszawy, którym Möller regularnie podróżuje między swoimi dwoma rodzinnymi miastami. Jego ostatnia książka „Polska terapia par” (Piper-Verlag 2019) dotyczy problemów i perspektyw par niemiecko-polskich. Steffen Möller występuje regularnie w teatrach i kabaretach w Niemczech. 

Więcej informacji na www.steffen.pl


Biogram

Methodology Department Manager w firmie Edu Bears. Absolwentka Filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego. Przez wiele lat pracowała jako lektorka, metodyczka i managerka w szkole językowej, gdzie zajmowała się nie tylko zarządzaniem szkołą, ale również wsparciem i rozwojem lektorów. Obecnie zarządza Działem Metodycznym w firmie Edu Bears, wspierając zarówno stronę biznesową, jak i metodyczną firmy. Wierzy, że pozytywne relacje, komunikacja i kultura dawania feedbacku są kluczem do osiągnięcia wyznaczonych celów.


Feedback to prezent – jak go dawać, aby posłużył komuś długo?

Nie uciekniemy od informacji zwrotnej i co ważniejsze nie powinniśmy unikać jej dawania. Chociaż rodzi duże emocje i może być trudna w przyswojeniu, to jednak sprawia, że się rozwijamy oraz że łatwiej nam funkcjonować w środowisku firmowym czy domowym. Podczas mojej sesji będę mówiła o fazach odbioru feedbacku i barierach, jakie napotykamy dając feedback naszym pracownikom. Poruszymy również temat tego, czego unikać. Podczas wielu lat mojej pracy spotkałam się z wieloma trudnymi sytuacjami podczas dawania informacji zwrotnej; wspólnie przeanalizujemy te sytuacje, aby przygotować się na podobne w przyszłości. Zapraszam na moją sesję wszystkich tych, którzy na co dzień w swojej pracy dają i odbierają feedback i chcieliby czuć się w tym temacie pewniej.

Biogram

Anglistka, italianistka, obecnie głównie nauczycielka języka angielskiego i wychowawczyni, autorka materiałów dydaktycznych z j. angielskiego i włoskiego (dla uczniów edukacji domowej oraz dla rządowego projektu e-Podręczniki), egzaminatorka uczniów z edukacji domowej w podwarszawskim Moraczu. Magister pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim oraz absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS na kierunku Praktyczna Psychologia Motywacji. Praktyk metody Kids’ Skills - I’m Proud of You opartej na założeniach TSR. Ukończyła m. in. kursy Professional Development for Teacher Trainers (University of Arizona), NVC w edukacji, Pozytywnej Dyscypliny oraz Child Psychology. Koordynatorka projektu związanego z certyfikacją językową. Od wielu lat współpracująca z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE (organizacja, wsparcie merytoryczne, promocja i szkolenia). Prowadziła formy szkoleniowe dotyczące komunikacji, (d)oceniania i motywowania uczniów, organizowania pomiaru kompetencji podczas edukacji zdalnej, dwujęzyczności oraz wyznaczania celów. Stworzyła również warsztaty dla uczniów i rodziców wprowadzające w świat empatii i komunikacji. W centrum jej zainteresowań, oprócz metodyki nauczania oraz wykorzystywania nowych technologii w procesie dydaktycznym, znajduje się efektywna komunikacja oparta na empatii oraz holistyczne podejście do procesu edukacyjnego, również w zakresie budowania relacji i kompetencji XXI wieku.


How to be a gentle teacher?

Według słów Kena Robinsona „edukacja ma nas rzekomo przenieść w przyszłość, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć”. Jak zatem przygotować dzisiejszych uczniów na wyzwania przyszłości, której nie znamy? Jako nauczyciele, wychowawcy, lektorzy, a wreszcie - dorosłe osoby będące obecne w życiu dzieci i młodzieży, mamy wpływ na to, w jakim świecie funkcjonują dziś. Według raportu PISA 2023 połowa badanych polskich uczniów ma problem z motywacją, co piąty czuje się w szkole samotny. Co możemy robić, by to zmienić? Podczas swojej sesji przywołam główne założenia nurtów, które mają ogromny wpływ na moją praktykę pedagogiczną - mowa m. in. o NVC, Pozytywnej Dyscyplinie, metodzie Kids’ Skills opartej na Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Opowiem o tym, co pomaga mi wspierać wykształcanie growth mindset u moich uczniów. Zapraszam na teoretyczno-praktyczną miksturę naszpikowaną inspiracjami z różnych dziedzin.

Biogram

Specjalista ds. księgowości, rozliczeń i przekształceń działalności gospodarczej.


Bezpieczna optymalizacja podatkowa w szkole językowej

szczegóły wkrótce

Biogram

Nazywam się Artur Makieła i jestem założycielem Profesjonalnej Szkoły Hipnoterapii oraz trenerem mentalnym i hipnotyzerem. Zajmuję się pracą z podświadomością i wykorzystaniem potęgi umysłu. Uczę jak wykorzystać precyzyjne zasady komunikacji do poprawy jakości życia, usprawnienia procesów nauki oraz generowania większych zysków. Pomagam przełamywać wewnętrzne blokady w zakresie wystąpień publicznych, budowania relacji, pełnego akceptowania siebie, podnoszenia pewności siebie. Być może znasz mnie jako eksperta telewizyjnego ds. hipnozy albo człowieka, który zahipnotyzował Przystanek Woodstock. Zanim świat potoczył się tak, że zacząłem pomagać ludziom, sam szukałem sposobów, żeby pomóc sobie przestać być nieśmiałym i zakompleksionym człowiekiem. Wtedy trafiłem na hipnozę i NLP, które zmieniły moje życie diametralnie. Dziś jestem pięciokrotnym mówcą konferencji TEDx, międzynarodowym prelegentem występującym m.in. w Las Vegas, wykładowcą akademickim, a także promotorem hipnoterapii i hipnozy rozrywkowej w Polsce. Pracuję z ludźmi, którzy świadomi konieczności rozwoju, poszukują narzędzi i strategii do podnoszenia jakości życia.


Podpalaj innych zamiast wypalać siebie

Badania pokazują, że w dzisiejszym świecie zarówno znajomość języków obcych jak i umiejętności miękkie to kluczowe czynniki wpływające na życiowy sukces, karierę zawodową oraz poziom zadowolenia z życia.
Jednocześnie ankieta którą jako Profesjonalna Szkoła Hipnoterapii przeprowadziliśmy we współpracy z Instytutem Psychologii Polskiej Akademii Nauk na próbie 2000 respondentów pokazała, że 88% ludzi z wyższym wykształceniem ma drastycznie zaniżone poczucie własnej wartości, a 73% respondentów nie ma żadnych sposobów na samoregulację emocji i stresu, żyjąc w ciągłym napięciu. Z kolei raport "Teacher Wellbeing Index 2019" opublikowany przez Education Support pokazał, że 84% nauczycieli czuło się wyczerpanych emocjonalnie.
To w olbrzymim stopniu przekłada się na obniżenie możliwości wykorzystania pełni własnego potencjału i znaczny spadek jakości pracy w kategoriach długoterminowych.
Podczas naszego spotkania zajmiemy się tym jak zadbać o umiejętności miękkie, zarówno swoje jak i Państwa uczniów i klientów, po to, żeby działać skuteczniej i osiągać lepsze rezultaty mniejszym kosztem, w szczególności emocjonalnym.
Porozmawiamy o tym jak w prosty sposób zadbać o emocjonalny komfort pracy z grupami i wymagającymi klientami oraz jak dbać o wysoki poziom własnej motywacji i chęci do działania, przeciwdziałając wypaleniu zawodowemu i forsowaniu na sobie nadmiernej presji.
Jako trener neurolingwistyki oraz nauczyciel hipnozy i trener mentalny pracujący od 15 lat m.in. ze światem sportu, muzyki, edukacji, biznesu i publicznych prezentacji, podzielę się z Państwem konkretnymi sposobami na zadbanie o te sfery, co jest często krytyczne dla skuteczności zarówno nauczycieli jak i uczniów.

Biogram

Dr Sabina A. Nowak jest adiunktem w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ukończyła Lingwistykę stosowaną (refleksja w zintegrowanym kształceniu przedmiotowo-językowym CLIL) na Uniwersytecie Jagiellońskim i studiowała Turystykę na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Jest nauczycielem z 24 letnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego. Koordynowała projekt Hippocampus Academy - doscendo discimus, który zdobył European Language Label. Dr Nowak jest współautorką książki pt. Teaching and Learning English. Education for Life, wydanej przez PWN. Obecnie prowadzi badania nad dobrostanem ucznia i nauczyciela (ang. well-being) w różnych kontekstach edukacyjnych i jest aktywnie zaangażowana w projekt telekolaboracyjnego Klubu Książki z California State University, Bakersfield, USA.


Dobrostan na lekcji języka obcego

Nauczyciele coraz częściej stają przed wyzwaniem stworzenia edukacyjnego środowiska, które sprzyja nie tylko nauce języków obcych, ale i dobrostanowi uczniów. Ta prezentacja ma na celu przybliżenie podstawowych teorii psychologii pozytywnej (Keyes, 2002; Huppert & So 2013; Diener et al., 2010; Ryff & Singer 2008), zwłaszcza modelu PERMA (Seligman, 2011), które mogą być zaadoptowane w edukacyjnym kontekście do promowania dobrostanu uczniów i nauczycieli. W wystąpieniu skupię się na pięciu filarach owego modelu PERMA podkreślając ich znaczenie dla efektywności nauczania i uczenia się. Na podstawie studium przypadku nauczyciela, który „osiągnął” pełny dobrostan (ang. flourishing) oraz przeprowadzonych badań zilustruje, jak nauczyciele mogą wdrażać elementy psychologii pozytywnej by wspierać dobrostan własny oraz uczniów. Na zakończenie, zachęcę do dyskusji na temat realnych wyzwań i możliwości jakie istnieją w kontekście edukacji językowej. Zachęcając do dzielenia się doświadczeniami i najlepszymi praktykami (ang. benchmarking) stworzymy przestrzeń do wymiany pomysłów oraz efektywnych działań. Celem sesji jest wyposażenie nauczycieli w narzędzia do kreowania inspirujących środowisk edukacyjnych, które sprzyjają dobrostanowi zarówno uczniów jak i samych nauczycieli.

Biogram

Językoznawczyni, dyplomowana coachka, mentorka. Pasjonują ją radosne i twórcze środowiska edukacyjne oraz innowacje pedagogiczne. Badawczo zajmuje się dobrostanem i rozwojem nauczycieli języków obcych. Jako coachka i mentorka wspiera w rozwoju. Rozwój postrzega w szerokiej perspektywie, która uwzględnia procesy adaptacji do zmian, rozwoju warsztatu pracy, budowania autonomii ucznia i nauczyciela, rozwój kompetencji w zakresie komunikacji, a przede wszystkim uwzględnia humanistyczne podejście do człowieka i środowiska. Za kluczową dla rozwoju uznaje inspirującą i uważną relację.

Kierowała dużymi zespołami, najpierw zarządzając Centrum Językowym SWPS (2005–2007) a potem jako Krajowy Dyrektor Metodyczny sieci szkół językowych Empik School (2011–2013). W latach 2010–2011 była koordynatorem lokalnym z ramienia uczelni w międzynarodowej sieci badawczej pt.: „Language Learning and Social Media – 6 key dialogues” współfinansowanej przez Komisję Europejską. W latach 2017–2019 kierowała Centrum e-Learningu Uniwersytetu SWPS.

Autorka książek i artykułów dla nauczycieli języków obcych. Jako recenzent podręczników do nauki języka angielskiego współpracowała z Cambridge University Press. Autorka innowacji Students2Students, za którą otrzymała znak jakości Komisji Europejskiej European Language Label. Stypendystka Janos Kohn Scholarship.


Coaching Skills for the English Teacher

Coaching in language teaching is usually associated with ways of setting goals and ways of achieving those goals. This is, however, a very limited view. In this talk, I will focus on coaching as a way to explore the language learning journey of your students. I will show how your coaching skills can help you deepen the interactions in the classroom, build true connections, and accelerate learning for your students. By zooming in on actual interactions from the classroom, you will see how your coaching skills can help you grow as a teacher and, in fact, become the teacher the future needs.

Biogram

PD Dr. phil. habil. Robert Skoczek, fonetyk, językoznawca i tłumacz przysięgły, studiował germanistykę na uniwersytecie w Lublinie i Rostocku. Studia doktoranckie w Jenie (mowoznawstwo i fonetyka) i Lublinie (językoznawstwo germańskie) ukończył w roku 2008 i uzyskał stopień doktora w dziedzinie językoznawstwo germańskie. Po habilitacji objął od 2019 w Instytucie Mowoznawstwa i Fonetyki na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze stanowisko profesora. Zawodowo obecnie związany z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie oraz CKNJOiEE przy Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowania dydaktyczne i naukowe dotyczą mowoznawstwa i językoznawstwa, w szczególności fonologii metrycznej, fonostylistyki, ortofonii, fonetyki mowoznawczej, kontrastywnej oraz fonodydaktyki języka niemieckiego jako obcego. 

W ramach halleńskich badań nad ortoepią niemiecką współpracuje przy tworzeniu niemieckiej bazy wymowy DAD.

Wiedzę akademicką łączy z praktyką w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego. Jako nauczyciel prowadzi od wielu lat na Uniwersytecie Poczdamskim w Międzynarodowej Akademii Sans Souci zajęcia z komunikacji interkulturowej w biznesie, trening wymowy i specjalistyczne kursy językowe.


Integracja ćwiczeń fonetycznych w proces dydaktyczny na przykładzie języka niemieckiego

Często pomijane ćwiczenia wymowy powinny być wkomponowane z zakres tematyczny danej lekcji i wspierać wiodący program nauczania. Nie powinny być one odbierane jako niepasujące do scenariusza lekcji, a nawet odstawać od niego. Celem wystąpienia jest przedstawienie prostych metod adaptacji lub tworzenia ćwiczeń, gier i zabaw w oparciu o materiał podręcznikowy w celu podnoszenie kompetencji fonetycznej uczących się.

O organizatorze

Stowarzyszenie PASE

Stowarzyszenie PASE jest organizacją pozarządową, której celem głównym jest wspieranie jakości w nauczaniu języków obcych w Polsce.

Kontakt

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu!

email: pase@pase.pl

© 2024 Stowarzyszenie PASE. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  wykonanie: kookey
Dołącz już dziś do grona uczestników i uczestniczek największej w Polsce 
konferencji poświęconej edukacji językowej!
Zapisz się już dziś!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram