dr hab. Maciej Błaszak, prof. UAM

| Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. Maciej Błaszak

Biogram

Kognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Uniwersytetu w Kilonii (Niemcy), Uniwersytetu w Edynburgu (Szkocja) i Uniwersytetu Berkeley (USA). Zainteresowania badawcze dotyczą epigenezy umysłu, czyli możliwości kształtowania mózgu człowieka pod wpływem bodźców środowiskowych. Zajmuje się psychologią uniwersalnego projektowania (universal design), neurodydaktyką i problematyką brainfitness. Autor trzech monografii naukowych i kilkudziesięciu artykułów. Prowadzi działalność szkoleniowo-doradczą. Współautor bloga: designforall.pl.


Wpływ środowiska cyfrowego na rozwój dwóch kluczowych inteligencji dziecka: fizycznej i kulturowej

Inteligencja fizyczna jest przede wszystkim odpowiedzialna za aktywną nawigację w świecie i kategoryzację rzeczywistości na "dobrą" i "złą", oraz podejmowanie decyzji w fazie przedwerbalnej. Stanami umysłu związanymi z inteligencją fizyczną są afekty. Inteligencja kulturowa z kolei to inteligencja społeczna w funkcji imitowania tradycji, a nie strategicznego rozgrywania drugiego człowieka. Nie ma zatem inteligencji emocjonalnej i makiawelicznej, jest natomiast inteligencja fizyczna i kulturowa, których rozwój poważnie modyfikuje świat cyfrowych mediów. Wykład scharakteryzuje profil poznawczy dziecka i zagrożenia jakie dla jego rozwoju niesie odcieleśnienie informacji i zerwanie z tradycją poprzednich pokoleń.

O organizatorze

Stowarzyszenie PASE

Stowarzyszenie PASE jest organizacją pozarządową, której celem głównym jest wspieranie jakości w nauczaniu języków obcych w Polsce.

Kontakt

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu!

email: pase@pase.pl

© 2024 Stowarzyszenie PASE. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  wykonanie: kookey
Uwaga! Mamy nagrania! Kup dostęp do 64 wykładów z dwóch dni lub wybierz nagrania z jednego dnia!
Zapisz się już dziś!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram