Biogram

Kształci studentów na Wydziale Artes Liberales oraz w  Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej i Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, współpracuje ze Szkolą Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Pełni funkcję prezeski The Kościuszko Foundation Poland i reprezentantki The Kosciuszko Foundation Inc. z Nowego Jorku. Była stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej – prowadziła badania na temat metod oceniania i nauczania w Boston College w USA. Kierowała Laboratorium Edukacyjnym Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, była dyrektorką programu Szkoła z klasą i zajmowała się ocenianiem kształtującym w Centrum Edukacji Obywatelskiej, należała do zespołu krajowego w badaniu PISA. Jurorka European Language Label. Autorka koncepcji internetowego podręcznika do nauki języka polskiego dla uczniów polskich za granicą Włącz Polskę, programów i podręczników oraz publikacji na temat metod nauczania i oceniania, w tym dotyczących pracy z uczniami i studentami uzdolnionymi, dwujęzyczności i edukacji międzykulturowej.


Biogram

Dyrektor programu Teaching English in Poland w Fundacji Kościuszkowskiej Polska. Ekspertka ds. edukacji w Holistic Think Tank. Członkini Rady Doradczej programu English Teaching PAFW. W latach 2018-2021 prezes Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE. Redaktor naczelna czasopisma Języki Obce w Szkole do 2017 roku. Kierownik Polskiego Biura Europejskiej Sieci Informacji o Edukacji w latach 2014-2017. Nauczyciel akademicki z zakresu translatoryki ILS UW. Absolwentka European Masters in Conference Interpreting oraz Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy ILS UW. Autorka i redaktorka wielu artykułów i publikacji z zakresu edukacji, nauki języków obcych i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 


Biogram

Antropolożka technologii, prawniczka i historyczka sztuki, wykładowczyni akademicka (Psychologia i Informatyka, SWPS; Trendwatching&Future Studies AGH; Business Process Automation WZ UŁ; Business AI w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie) i speakerka w obszarze nowych technologii. Specjalizuje się w obszarze społecznych implikacji sztucznej inteligencji i transhumanizmu. Prowadzi zajęcia dotyczące antropologii technologii i kultury cyfrowej, technointymności i współpracy człowieka z maszyną. Bada jak rozwój technologicznych narzędzi wpływa na wyobrażenia społeczne. Założycielka Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego i organizatorka corocznych konferencji naukowych: „Transhumanizm. Idee, Strategie, Wątpliwości”. Stała felietonistka magazynu „Domena” Polskiego Towarzystwa Informatycznego, kuratorka międzynarodowych wystaw w obszarze art@science. Według „Forbes Women” jedna z 22 najbardziej wpływowych Polek w obszarze nauki i biznesu w 2022 roku,  wyróżniona w rankingu Top100Woman in AI in Poland, Laureatka projektu Jutronauci Gazety Wyborczej&Kulczyk Investment. Tworzy i realizuje projekty edukacyjno-rozwojowe i integracyjne dla szkół, firm i grup wielopokoleniowych.


szczegóły wkrótce

O organizatorze

Stowarzyszenie PASE

Stowarzyszenie PASE jest organizacją pozarządową, której celem głównym jest wspieranie jakości w nauczaniu języków obcych w Polsce.

Kontakt

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu!

email: pase@pase.pl

© 2024 Stowarzyszenie PASE. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  wykonanie: kookey
Dołącz już dziś do grona uczestników i uczestniczek największej w Polsce 
konferencji poświęconej edukacji językowej!
Zapisz się już dziś!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram