Biogram

Filolożka angielska, nauczycielka akademicka nieprzerwanie pracująca w Uniwersytecie Warszawskim od 1973 r. Członkini Uniwersyteckiej Rady do spraw Kształcenia. Członkini Rady Centrum Kompetencji Cyfrowych UW. Ekspertka ds. umiędzynarodowienia kształcenia w Uniwersytecie Warszawskim. Koordynatorka Uczelnianego Zespołu ds. mikropoświadczeń. Ekspertka bolońska, ekspertka FRSE i NAWA, członkini stowarzyszenia European Language Council.

Autorka publikacji na temat polityki językowej w szkolnictwie wyższym, zapewniania jakości, Procesu Bolońskiego i ram kwalifikacji. Zainteresowania akademickie i zawodowe: polityka językowa, jakość kształcenia językowego, europejskie programy dydaktyczne, mikropoświadczenia, Proces Boloński.


Sesja otwierająca

O organizatorze

Stowarzyszenie PASE

Stowarzyszenie PASE jest organizacją pozarządową, której celem głównym jest wspieranie jakości w nauczaniu języków obcych w Polsce.

Kontakt

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu!

email: pase@pase.pl

© 2024 Stowarzyszenie PASE. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  wykonanie: kookey
Dołącz już dziś do grona uczestników i uczestniczek największej w Polsce 
konferencji poświęconej edukacji językowej!
Zapisz się już dziś!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram