Biogram

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, magister psychologii organizacji i pracy, starszy wykładowca w Katedrze Nauk Społecznych ALK. Ekspert w zakresie konstruowania i realizacji programów dydaktycznych. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych  ZZL dla Menedżerów Personalnych oraz, razem z dr Irminą Gocan, studiów podyplomowych Menedżer ds. Szkoleń i Rozwoju. Trener w obszarach budowania zespołów i zarządzania nimi oraz doskonalenia kompetencji kierowniczych. Liczne wystąpienia na konferencjach poświęconych problematyce zarządzania zasobami ludzkimi i zachowań organizacyjnych oraz publikacja artykułów z tych dziedzin w czasopismach specjalistycznych, naukowych oraz serwisach profesjonalnych. Ma poczucie humoru.


Jak pracować z Pandemialsami w świecie do BANI?

Świat nie jest już taki jak był kiedyś i rzeczywistość przed i po- pandemiczna to dwie różne rzeczywistości. Jej opis w kategoriach świata VUCA z roku 1987 znalazł swoje percepcyjne odzwierciedlenie 33 lata później - w pierwszym roku pandemii w stworzonej przez Jamaisa Cascio koncepcji świata BANI. Jest to świat szeregu wyzwań, do których należy się po prostu przygotować. Te wyzwania szczególnie stoją przed młodymi ludźmi, którzy dojrzewali w okresie pandemii i pracy zdalnej. Szereg uwarunkowań tego okresu wpłynęło na ich kondycję psychiczną i kompetencje społeczne. Dlatego tak istotne jest dostosowanie metod pracy dydaktycznej z nimi, także na niwie językowej, do ich szczególnych potrzeb z celem starania się, by zniwelować deficyty, które powstały w wyniku pandemii. Szczególne znaczenie mają tu grupowe formy pracy jako odpowiedź na społeczny charakter deficytów kompetencyjnych. 

O organizatorze

Stowarzyszenie PASE

Stowarzyszenie PASE jest organizacją pozarządową, której celem głównym jest wspieranie jakości w nauczaniu języków obcych w Polsce.

Kontakt

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu!

email: pase@pase.pl

© 2024 Stowarzyszenie PASE. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  wykonanie: kookey
Uwaga! Mamy nagrania! Kup dostęp do 64 wykładów z dwóch dni lub wybierz nagrania z jednego dnia!
Zapisz się już dziś!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram