dr Sabina A. Nowak

| Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr Sabina A. Nowak

Biogram

Dr Sabina A. Nowak jest adiunktem w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ukończyła Lingwistykę stosowaną (refleksja w zintegrowanym kształceniu przedmiotowo-językowym CLIL) na Uniwersytecie Jagiellońskim i studiowała Turystykę na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Jest nauczycielem z 24 letnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego. Koordynowała projekt Hippocampus Academy - doscendo discimus, który zdobył European Language Label. Dr Nowak jest współautorką książki pt. Teaching and Learning English. Education for Life, wydanej przez PWN. Obecnie prowadzi badania nad dobrostanem ucznia i nauczyciela (ang. well-being) w różnych kontekstach edukacyjnych i jest aktywnie zaangażowana w projekt telekolaboracyjnego Klubu Książki z California State University, Bakersfield, USA.


Dobrostan na lekcji języka obcego

Nauczyciele coraz częściej stają przed wyzwaniem stworzenia edukacyjnego środowiska, które sprzyja nie tylko nauce języków obcych, ale i dobrostanowi uczniów. Ta prezentacja ma na celu przybliżenie podstawowych teorii psychologii pozytywnej (Keyes, 2002; Huppert & So 2013; Diener et al., 2010; Ryff & Singer 2008), zwłaszcza modelu PERMA (Seligman, 2011), które mogą być zaadoptowane w edukacyjnym kontekście do promowania dobrostanu uczniów i nauczycieli. W wystąpieniu skupię się na pięciu filarach owego modelu PERMA podkreślając ich znaczenie dla efektywności nauczania i uczenia się. Na podstawie studium przypadku nauczyciela, który „osiągnął” pełny dobrostan (ang. flourishing) oraz przeprowadzonych badań zilustruje, jak nauczyciele mogą wdrażać elementy psychologii pozytywnej by wspierać dobrostan własny oraz uczniów. Na zakończenie, zachęcę do dyskusji na temat realnych wyzwań i możliwości jakie istnieją w kontekście edukacji językowej. Zachęcając do dzielenia się doświadczeniami i najlepszymi praktykami (ang. benchmarking) stworzymy przestrzeń do wymiany pomysłów oraz efektywnych działań. Celem sesji jest wyposażenie nauczycieli w narzędzia do kreowania inspirujących środowisk edukacyjnych, które sprzyjają dobrostanowi zarówno uczniów jak i samych nauczycieli.

O organizatorze

Stowarzyszenie PASE

Stowarzyszenie PASE jest organizacją pozarządową, której celem głównym jest wspieranie jakości w nauczaniu języków obcych w Polsce.

Kontakt

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu!

email: pase@pase.pl

© 2024 Stowarzyszenie PASE. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  wykonanie: kookey
Uwaga! Mamy nagrania! Kup dostęp do 64 wykładów z dwóch dni lub wybierz nagrania z jednego dnia!
Zapisz się już dziś!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram