prof. dr hab. Robert Skoczek

Prof. Robert Skoczek

Biogram

PD Dr. phil. habil. Robert Skoczek, fonetyk, językoznawca i tłumacz przysięgły, studiował germanistykę na uniwersytecie w Lublinie i Rostocku. Studia doktoranckie w Jenie (mowoznawstwo i fonetyka) i Lublinie (językoznawstwo germańskie) ukończył w roku 2008 i uzyskał stopień doktora w dziedzinie językoznawstwo germańskie. Po habilitacji objął od 2019 w Instytucie Mowoznawstwa i Fonetyki na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze stanowisko profesora. Zawodowo obecnie związany z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie oraz CKNJOiEE przy Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowania dydaktyczne i naukowe dotyczą mowoznawstwa i językoznawstwa, w szczególności fonologii metrycznej, fonostylistyki, ortofonii, fonetyki mowoznawczej, kontrastywnej oraz fonodydaktyki języka niemieckiego jako obcego. 

W ramach halleńskich badań nad ortoepią niemiecką współpracuje przy tworzeniu niemieckiej bazy wymowy DAD.

Wiedzę akademicką łączy z praktyką w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego. Jako nauczyciel prowadzi od wielu lat na Uniwersytecie Poczdamskim w Międzynarodowej Akademii Sans Souci zajęcia z komunikacji interkulturowej w biznesie, trening wymowy i specjalistyczne kursy językowe.


Integracja ćwiczeń fonetycznych w proces dydaktyczny na przykładzie języka niemieckiego

Często pomijane ćwiczenia wymowy powinny być wkomponowane z zakres tematyczny danej lekcji i wspierać wiodący program nauczania. Nie powinny być one odbierane jako niepasujące do scenariusza lekcji, a nawet odstawać od niego. Celem wystąpienia jest przedstawienie prostych metod adaptacji lub tworzenia ćwiczeń, gier i zabaw w oparciu o materiał podręcznikowy w celu podnoszenie kompetencji fonetycznej uczących się.

O organizatorze

Stowarzyszenie PASE

Stowarzyszenie PASE jest organizacją pozarządową, której celem głównym jest wspieranie jakości w nauczaniu języków obcych w Polsce.

Kontakt

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu!

email: pase@pase.pl

© 2024 Stowarzyszenie PASE. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  wykonanie: kookey
Uwaga! Mamy nagrania! Kup dostęp do 64 wykładów z dwóch dni lub wybierz nagrania z jednego dnia!
Zapisz się już dziś!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram