Prof. Dariusz Jemielniak

prof. Dariusz Jemielniak

Akademia Leona Koźmińskiego

BIOS

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak jest profesorem zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie kieruje katedrą MINDS (Management in Networked and DIgital Societies). Jest też associate faculty w Berkman-Klein Center for Internet and Society na Harvardzie i członkiem Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia. Wielokrotnie publikował w wysokopunktowanych czasopismach z listy JCR. Wydał m.in. książkę The New Knowledge Workers (2012, Edward Elgar), analizującą przemiany w miejscu pracy w środowisku programistów. Był beneficjentem m.in.: Collegium Invisibile, Fundacji Fulbrighta, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW, stypendium tygodnika „Polityka”;. Odbył roczne staże badawcze na Cornell University (2004-2005), Harvard University (2007-2008, 2011-2012, 2015), University of California Berkeley (2008), MIT (2015-2016).

ABSTRACT

Różnorodność w firmie – źródło problemów czy drzemiący potencjał?

Różnorodność występuje na wielu poziomach niemal w każdej organizacji. I chociaż często postrzegana jest jako źródło wielu problemów w firmie i szeregu wyzwań dla menedżerów, dobrze zarządzana, może stać się istotnym elementem przewagi konkurencyjnej. W jaki sposób? Zapraszamy na sesję Q&A z prof. Dariuszem Jemielniakiem z Akademii Leona Koźmińskiego, ekspertem w dziedzinie zarządzania, który podzieli się z Państwem ciekawymi wynikami badań i dobrymi praktykami firm w temacie efektywnego zarządzania różnorodnością.