Marta Rosińska

Marta Rosińska

DOS-ELTEA

BIOS

Absolwentka Filologii Angielskiej UŁ, absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie w Edukacji Uniwersytet Cambridge, absolwentka studiów podyplomowych Psychologia w Zarządzaniu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, absolwentka kursu dla mentorów British Council, absolwentka kursu RTZ (Racjonalna Terapia Zachowania, Pracownia RTZ, Agnieszka Hottowy), trenerka umiejętności społecznych TUS (Szkoła Trenerów TUS Joanna Węglarz), starsza wykładowczyni na Uniwersytecie Łódzkim, wykładowczyni na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Ateneum w Gdańsku, nauczycielka młodzieży i dorosłych, autorka programu nauczania Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych UŁ Relacje w edukacji, Dyrektorka Metodyczna w English Language Centre, UŁ, doświadczona trenerka metodyczna, autorka licznych podręczników, repetytoriów i materiałów edukacyjnych dla młodzieży dla Macmillan Education w Polsce i na Ukrainie, współtwórczyni, mentorka, koordynatorka i trenerka w programach Teacher Trainer Academy (nominowanej do nagrody ELTON British Council), ELT Author Academy i Thought Leader Academy (Akademii Przywództwa Edukacyjnego), inicjatorka ogólnopolskiej akcji ROK RELACJI W EDUKACJI, inicjatorka i koordynatorka akcji edukacyjnej Qlturalna szkoła i ERA lidERA, propagatorka wiedzy o kapitale społecznym szkoły i kulturze organizacyjnej szkoły.

ABSTRACT

Nie wszyscy jesteśmy labradorami, czyli Inteligencja społeczna w praktyce klasowej

Mimo, że jesteśmy zaprogramowani na związki społeczne, nie zawsze wszyscy umiemy się odnaleźć w sytuacjach wymagających interakcji z drugim człowiekiem. Dobre stosunki z drugim człowiekiem, czy to w klasie czy miejscu pracy, są jednak podstawą rozwoju danej grupy, jej motywacji do współpracy i osiągania celów. Nie da się uczyć w grupie, której się nie zna bądź nie rozumie, nie chce się rozmawiać z osobami, które wydają się odmienne, nie ma ochoty na żarty, zabawę, no i przede wszystkim brakuje zaufania. Nie wszyscy będziemy wiecznie uśmiechniętymi labradorami, ale wszyscy możemy ćwiczyć mięsień zwany inteligencją społeczną, tak aby nasze relacje były lepsze i sprzyjały naszemu rozwojowi. W tej sesji pokażę kilka uniwersalnych i bardzo praktycznych przykładów ćwiczeń na budowanie inteligencji społecznej w grupie/ klasie i będą chciała zaangażować uczestników w krótką dyskusję nad problemem uspołeczniania się w czasach, w których coraz więcej osób czuje się samotnych oraz odrzuconych.