Barbara Skrok

Barbara Skrok

BIOS

Rusycystka z pierwszym stopniem specjalizacji zawodowej, anglistka, absolwentka Akademii Metodyka PASE, przez 15 lat metodyk w szkole językowej w Radomiu. W zawodzie nauczyciela pracuje od 1981 roku. Przygotowuje młodzież do egzaminów Cambridge oraz pomaga uczniom dyslektycznym i towarzyszy im w pokonywaniu trudności w nauce języka angielskiego. Jest uczestnikiem i wykładowcą licznych konferencji i szkoleń w zakresie dysleksji rozwojowej i nauczania polisensorycznego. Autorka filmów szkoleniowych o dysleksji dostępnych na stronach Pearson.

ABSTRACT

Różnorodność ćwiczeń i technik w grupie o zróżnicowanym poziomie sposobem na przygodę językową dla całej klasy

Klasa szkolna, dzieci grzecznie siedzące w ławce, słuchające nauczyciela, akademicki sposób przekazywania wiedzy – to obrazek z przeszłości.

Obecnie w szkole ogólnodostępnej w jednej klasie możemy spotkać uczniów z różnymi problemami rozwojowymi, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania, dzieci chore przewlekle, uczniów niezdiagnozowanych i tych wyjątkowo uzdolnionych. .A do tego dochodzą dzieci, powracające wraz z rodzicami z wieloletnich pobytów zagranicznych oraz dzieci imigrantów, Oznacza to, że czas grup jednorodnych dawno już minął. Jak prowadzić  nauczanie języka  w takiej klasie?

Aby nauka stała się przygodą językową dla całek klasy należałoby wprowadzić  ogromną różnorodność ćwiczeń i technik. I o tym będzie nasze spotkanie, na które bardzo serdecznie zapraszam.