Barbara Skrok

Barbara Skrok

Macmillan Education

BIOS

Anglistka, rusycystka, absolwentka Akademii Metodyka PASE. Wieloletni metodyk w szkole językowej w Radomiu. W zawodzie nauczyciela  od 1981 roku. Nauczyciel pasjonat. Od wielu lat pomaga uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i  towarzyszy im w pokonywaniu trudności w nauce języka angielskiego. Jest uczestnikiem i wykładowcą licznych konferencji i szkoleń w zakresie dysleksji  rozwojowej i edukacji włączającej. Autorka książki „Jak dyslektyka uczyć języka (obcego)”, będącej zbiorem praktycznych metod, technik  i zadań dydaktycznych wspomagających naukę języka obcego oraz wielu artykułów między innymi do Horyzontów Anglistyki i Pilgrims HLT.

ABSTRACT

Together We Can – jak strategie, techniki i materiały mogą rosnąć wraz z uczniem w klasach IV – VI

Klasa 4 i kolejne, czyli drugi etap edukacyjny, to okres intensywnych zmian rozwojowych zarówno fizycznych, intelektualnych jak i emocjonalnych. Kim naprawdę są i co potrafią nastolatkowie? Jak dobierać typy ćwiczeń, formy i metody pracy do możliwości psychofizycznych i potrzeb ucznia by osiągnął sukces w nauce języka? Na te pytania odpowiem podczas sesji, w której psychologia, metodyka i dydaktyka przeplatają się wzajemnie, gdy analizujemy, jakie typy zadań powinniśmy stosować w klasie 4 i kolejnych, a jakich ćwiczeń na danym etapie (jeszcze) unikać, gdyż uczniowie nie są na nie rozwojowo gotowi.
Liczne, przytoczone podczas sesji przykłady, pozwolą na refleksję i uświadomienie sobie, jak ważne jest, żeby nie ignorować naturalnych predyspozycji i ograniczeń ucznia planując zajęcia, określając nasze oczekiwania i wymagania, oceniając efekty pracy uczniów oraz wysiłek włożony w ich uzyskanie.